Resultater

Rapportør:David Whittall
Observatører:David Whittall
Område:Neverdal nesse (Meløy, Nordland)
Dato:21.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2014


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang21.05.2014


Art:Hagesnegl (Cepaea hortensis) 
Fenofase:Første observasjon21.05.2014


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst21.05.2014


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Sang for første gang21.05.2014