Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:20.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring20.05.2014