Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:20.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Sang for første gang20.05.2014


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Merknad:en hannfugl 
Fenofase:Ankomst20.05.2014


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang20.05.2014