Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:19.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blålyng (Phyllodoce caerulea) 
Fenofase:Blomstring18.05.2014


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring19.05.2014


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring19.05.2014


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring19.05.2014


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Merknad:1 fugl 
Fenofase:Ankomst16.05.2014