Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Hedmark)
Dato:19.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst19.05.2014


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Sang for første gang19.05.2014