Resultater

Rapportør:Frede Thorsheim
Observatører:Frede Thorsheim
Område:Risholmen (Øygarden, Vestland)
Dato:12.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ternefamilien (Sternidae) 
Merknad:4 individ, ved kjente hekkeplasser 
Fenofase:Ankomst10.05.2014