Resultater

Rapportør:Gunn-T. Høgstad
Observatører:Gunn-T. Høgstad
Område:Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:12.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2014


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst24.04.2014


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst12.05.2014


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst07.05.2014


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst02.05.2014


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst15.04.2014


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst01.05.2014


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst06.05.2014


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2014


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2014


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.05.2014


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2014