Resultater

Rapportør:Odd Magne Berge Iversen
Observatører:Odd Magne Berge Iversen
Område:Vervik (Strand, Rogaland)
Dato:11.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst09.05.2014