Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:09.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Blomstring07.05.2014


Art:Bleikveronika (Veronica serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring08.05.2014


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring09.05.2014


Art:Epleslekta (Malus) 
Fenofase:Blomstring09.05.2014


Art:Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) 
Fenofase:Blomstring09.05.2014