Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Observatører:Olaf Hunsdal
Område:Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:04.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Merknad:7 ind. 
Fenofase:Ankomst30.04.2014


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:1 par 
Fenofase:Ankomst30.04.2014


Art:Svartand (Melanitta nigra) 
Merknad:1 par 
Fenofase:Ankomst30.04.2014