Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Observatører:Olaf Hunsdal
Område:Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms)
Dato:04.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:1 ind. 
Fenofase:Ankomst02.05.2014


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Merknad:1 par 
Fenofase:Ankomst02.05.2014