Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:01.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) 
Fenofase:Blomstring01.05.2014