Resultater

Rapportør:Kari Kvandal
Observatører:Kari Kvandal
Område:Låte (Ullensvang, Vestland)
Dato:23.04.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst21.04.2014


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst09.04.2014


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2014


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst15.04.2014


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst10.04.2014


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst11.04.2014


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2014


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2014