Resultater

Rapportør:Rolf F.Hansen
Observatører:Rolf F.Hansen
Område:Gramstølen (Lærdal, Vestland)
Dato:18.04.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst18.04.2014