Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:12.04.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Merknad:Musøyre på fåtal tre 
Fenofase:Bladsprett (musøre)12.04.2014