Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:11.04.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst11.04.2014


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst11.04.2014