Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
Dato:11.04.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst11.04.2014