Resultater

Rapportør:Roy Kollersen
Observatører:Roy Kollersen
Område:Fagervika (Leirfjord, Nordland)
Dato:08.04.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst03.04.2014


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst25.03.2014


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst04.04.2014