Resultater

Rapportør:Aina Bente Jonsdatter Strand
Observatører:Aina Bente Strand
Område:Strøm Øvre (Sør-Odal, Hedmark)
Dato:31.03.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet29.03.2014


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2014


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2014