Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:27.03.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst24.03.2014