Resultater

Rapportør:Skjetlein videregående skole
Observatører:Tor Haugan
Område:Skjetlein vgs - Landskapet på Leinstrand (Trondheim, Trøndelag)
Dato:13.02.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Blomstring11.02.2014