Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:01.01.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014
Kommentar:Mange eks. 


Art:Flaggspett (Dendrocopos major) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014
Kommentar:1+ 


Art:Fuglekonge (Regulus regulus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014
Kommentar:2+, hørt og sett 


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014
Kommentar:20-30 eks. 


Art:Gråspurv (Passer domesticus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014
Kommentar:10-15 eks 


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014
Kommentar:Flere eks. 


Art:Kråke (Corvus cornix) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014


Art:Svartmeis (Periparus ater) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014
Kommentar:Flere eks. 


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014
Kommentar:Flere eks., hanner og hunner 


Art:Trekryper (Certhia familiaris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2014