Resultater

Rapportør:kristin s.øksendal
Observatører:kristin s.øksendal
Område:bringsdalsveien 143 "gulrotsbakken" (Lindesnes, Agder)
Dato:04.06.2012
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Målinger

Antal kasser:6Antal

Funn


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:10 
Antall uklekte egg:10 
Fenofase:Egglegging10.05.2012


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:4 
Fenofase:Egglegging30.05.2012


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:9 
Fenofase:Egglegging25.05.2012


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:5 
Fenofase:Egglegging25.05.2012


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:4 
Fenofase:Egglegging30.05.2012


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:5 
Fenofase:Egglegging30.05.2012


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:6 
Fenofase:Egglegging25.05.2012


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Egglegging01.06.2012


Art:Tårnseiler (Apus apus)


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Egglegging01.06.2012