Resultater

Rapportør:Trintom skole
Område:Slettet (Heim, Trøndelag)
Dato:27.03.2001
Registrert:28.03.2001
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Målinger

Antal kasser:8Antal
Antal kasser:6Antal

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Antall egg:7 
Antall levende unger:7 
Fenofase:Egglegging07.05.1999


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:10 
Antall uklekte egg:2 
Antall levende unger:8 
Fenofase:Egglegging03.05.1999


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:12 
Antall uklekte egg:1 
Antall levende unger:11 
Fenofase:Egglegging05.05.1999


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:8 
Antall døde unger:1 
Antall levende unger:7 
Fenofase:Egglegging03.05.1999


Art:Løvmeis (Poecile palustris) 
Antall egg:9 
Antall døde unger:2 
Antall levende unger:7 
Fenofase:Egglegging10.05.1999


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:7 
Antall uklekte egg:1 
Antall levende unger:6 
Fenofase:Egglegging20.05.1999