Resultater

Rapportør:Trintom skole
Område:Meny Eiktoppen (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:22.03.2001
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Målinger

Antal kasser:11Antal
Antal kasser:11Antal

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Antall egg:12 
Antall døde unger:2 
Fenofase:Egglegging10.05.2000


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Antall egg:13 
Antall uklekte egg:4 
Antall levende unger:9 
Fenofase:Egglegging10.05.2001


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Antall egg:10 
Antall uklekte egg:5 
Antall døde unger:1 
Antall levende unger:4 
Fenofase:Egglegging11.05.2000


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:11 
Antall uklekte egg:2 
Antall levende unger:9 
Fenofase:Egglegging10.05.2000


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:8 
Antall levende unger:8 
Fenofase:Egglegging07.05.2000


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:10 
Antall uklekte egg:1 
Antall døde unger:1 
Antall levende unger:8 
Fenofase:Egglegging07.05.2000


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:14 
Antall uklekte egg:4 
Antall levende unger:10 
Fenofase:Egglegging05.05.2000


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:10 
Antall levende unger:10 
Fenofase:Egglegging08.05.2000


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:8 
Antall uklekte egg:1 
Antall døde unger:1 
Antall levende unger:6 
Fenofase:Egglegging10.05.2000


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:8 
Antall uklekte egg:3 
Antall levende unger:5 
Fenofase:Egglegging23.05.2000


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:10 
Antall levende unger:10 
Fenofase:Egglegging21.05.2000