Resultater

Rapportør:Lise Sletvoldd
Observatører:Lise Sletvold
Område:Skog (Nesna, Nordland)
Dato:29.07.2022
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:5 
Fenofase:Egglegging12.06.2022