Resultater

Rapportør:Lise Sletvoldd
Observatører:Lise Sletvold
Område:Skog (Nesna, Nordland)
Dato:29.07.2022
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Antall egg:10 
Antall uklekte egg:2 
Antall døde unger:2 
Antall levende unger:8 
Fenofase:Egglegging31.05.2022