Resultater

Rapportør:Åse Marit Skjølås
Observatører:Åse Marit Skjølås
Område:Gardløs (Vestre Toten, Innlandet)
Dato:07.06.2022
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Egglegging24.05.2022