Resultater

Rapportør:Geirulv Julseth
Observatører:Geirulv Julseth
Område:Seilvegen 5 (Sola, Rogaland)
Dato:26.05.2022
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Gråspurv (Passer domesticus)
Antall egg:5
Antall levende unger:5