Resultater

Rapportør:Bjørn Harald Kleppe
Observatører:Bjørn Harald Kleppe
Område:Lilkevegen 31 (Klepp, Rogaland)
Dato:21.12.2021
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris)