Resultater

Rapportør:Kari-Mette Aamelfot Tveit
Observatører:Kari-Mette Aamelfot Tveit
Område:Nedre Klasgarden 22 (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:17.11.2021
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Kjøttmeis (Parus major)