Resultater

Rapportør:Åse Marit Skjølås
Observatører:Åse Marit Skjølås
Område:Gardløs (Vestre Toten, Innlandet)
Dato:29.06.2021
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Antall egg:7
Antall uklekte egg:1
Antall levende unger:6