Resultater

Rapportør:Roald Tungland
Observatører:Roald Tungland
Område:Runnane (Strand, Rogaland)
Dato:03.06.2021
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Egglegging03.06.2021

Vedlegg

© Roald Tungland