Resultater

Rapportør:Åse Marit Skjølås
Observatører:Åse Marit Skjølås
Område:Gardløs (Vestre Toten, Innlandet)
Dato:30.05.2021
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Egglegging22.05.2021