Resultater

Rapportør:Espen Rønningen
Observatører:Espen Rønningen
Område:Skoglyveien 24 (Stor-Elvdal, Innlandet)
Dato:04.05.2021
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Pilfink (Passer montanus)