Resultater

Rapportør:Marianne Malme
Observatører:Marianne Malme
Område:Vestli34 (Tysvær, Rogaland)
Dato:03.06.2020
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Spettmeis (Sitta europaea)