Resultater

Rapportør:Geir Klingenberg
Observatører:Geir Klingenberg
Område:Kvalvær, Dyrøy (Frøya, Trøndelag)
Dato:02.06.2020
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris)