Resultater

Rapportør:Roger Markussen
Observatører:Roger Markussen
Område:Pynten 26 (Stor-Elvdal, Innlandet)
Dato:22.05.2020
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)