Resultater

Rapportør:Marianne Malme
Observatører:Marianne Malme
Område:Fjellv. 37, Førresfjorden (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.05.2020
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus)