Resultater

Rapportør:Brigitte Freund
Observatører:Brigitte Freund
Område:Sundvoll, Blakersund (Lillestrøm, Viken)
Dato:15.03.2020
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Målinger

Antal kasser:9Antal