Resultater

Rapportør:Ketil Bolkan Olsen
Observatører:Ketil Bolkan Olsen
Område:Botnanvegen 52 (Namsos, Trøndelag)
Dato:06.10.2019
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Egglegging29.05.2019