Resultater

Rapportør:Ketil Bolkan Olsen
Observatører:Ketil Bolkan Olsen
Område:Botnanvegen 52 (Namsos, Trøndelag)
Dato:06.10.2019
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Toppmeis (Lophophanes cristatus) 
Fenofase:Egglegging19.05.2019