Resultater

Rapportør:Terje Rødøy
Observatører:Terje Rødøy
Område:Vingsand (Osen, Trøndelag)
Dato:09.06.2019
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Pilfink (Passer montanus)