Resultater

Rapportør:Tormod Kristiansen
Observatører:Tormod Kristiansen
Område:Silderoggi 3 (Storfjord, Troms)
Dato:14.05.2019
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Målinger

Antal kasser:1Antal