Resultater

Rapportør:Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Observatører:Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Område:Langøykroken 2 (Fredrikstad, Østfold)
Dato:30.03.2019
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Gråspurv (Passer domesticus) 
Fenofase:Egglegging28.03.2019