Resultater

Rapportør:Guri Hanssen Wik
Observatører:Guri Hanssen Wik
Område:Øverosen(naturreservat) (Vega, Nordland)
Dato:20.09.2018
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Om observasjonene

Resultat:Ingen hekking