Art: Grønlandsmåke (Larus glaucoides)

Grønlandsmåke (Larus glaucoides)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Grønlandsmåke er en såkalt hvitvinget måke, som i alle drakter nærmest har helhvite vingespisser. Den ligner polarmåke, men er mindre og slankere. Et generelt kjennetegn som skiller de to i alle drakter (i tillegg til størrelse) er at vingespissene til grønlandsmåker alltid stikker lenger ut bak stjerten enn hos polarmåker.

Utbredelse: Arten hekker på Grønland. Overvintringsområdene omfatter alt fra østkysten av Nord-Amerika, Grønland, Island og nordvest-Europa.

Engelsk navn: Iceland Gull

Forvekslingsarter: Polarmåke (Larus hyperboreus)

Lyd:


Lyd fra grønlandsmåke © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Måkefamilien (Laridae)
Slekt   Måker (Larus)
Art    Grønlandsmåke (Larus glaucoides)