Hopp til hovedinnhold

Art: Påskepil (Salix daphnoides)

Doggpil er et tre som blir opptil 8 m høyt. Langs store vassdrag på Østlandet er den vanlig. Doggpil vokser naturilg i vår flora, men den blir også dyrket og forviller seg av og til. Bladene er avlangt lansettforma og litt tilspisset, ørebladene er butte.

Andre navn: doggpil

Engelsk navn: European Violet-willow

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Vierfamilien (Salicaceae)
Slekt      Vierslekta (Salix)
Art       Påskepil (Salix daphnoides)
Underart        Doggpil (Salix daphnoides subsp. daphnoides)