Hopp til hovedinnhold

Slekt: Vierslekta (Salix)

Dette er en variabel slekt der artene varierer i størrelse og utseende. Vi har omkring 30 viltvoksende arter i vår flora, og mange av disse former lett hybrider. Dette gjør det ofte vanskelig å navnsette Salix-artene. Likheten mellom artene i slekten er blomstene og fruktene. Blomstene sitter i opprette eller nikkende rakleforma klaser eller aks (gåsunger). Under hver blomst sitter et støtteblad (dekkskjell). Kapselen har mange små frø med frøull. Pollen spres med innsekt, frøa spres med vinden.

Andre navn: vier, pil og selje

Engelsk navn: Willows, Sallows and Osiers

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Vierfamilien (Salicaceae)
Slekt      Vierslekta (Salix)
Art       Blankpil (Salix ×meyeriana)
Art       Bleikvier (Salix hastata)
Art       Blokkevier (Salix myrtilloides)
Art       Blåvier (Salix starkeana)
Art       Brekkavier (Salix 'Brekkavier')
Art       Bronsepil (Salix ×alopecuroides)
Art       Dunpil (Salix eleagnos)
Art       Elvepil (Salix ×ehrhartiana)
Art       Fagervier (Salix ×calodendron)
Art       Finnmarksvier (Salix bebbiana)
Art       Flettepil (Salix ×mollissima)
Art       Fløyelsselje (Salix aegyptiaca)
Art       Fløyelsvier (Salix ×dasyclados)
Art       Fontenepil (Salix ×pendulina)
Art       Grønnpil (Salix ×fragilis)
Art       Grønnvier (Salix phylicifolia)
Art       Gråselje (Salix cinerea)
Art       Gullvier (Salix bicolor)
Art       Heivier (Salix repens)
Art       Hvitpil (Salix alba)
Art       Istervier (Salix pentandra)
Art       Kurvpil (Salix viminalis)
Art       Lappvier (Salix lapponum)
Art       Mandelpil (Salix triandra)
Art       Musøre (Salix herbacea)
Art       Myrtevier (Salix myrsinites)
Art       Myrvier (Salix glauca)
Art       Namdalspil (Salix ×smithiana)
Art       Plommepil (Salix acutifolia)
Art       Polarvier (Salix polaris)
Art       Påskepil (Salix daphnoides)
Art       Rynkevier (Salix reticulata)
Art       Rødpil (Salix purpurea)
Art       Selje (Salix caprea)
Art       Sibirvier (Salix nummularia)
Art       Silkerødpil (Salix ×rubra)
Art       Skjørpil (Salix fragilis)
Art       Småvier (Salix arbuscula)
Art       Spiss ørevier (Salix ×stipularis)
Art       Storvier (Salix myrsinifolia)
Art       Sørgepil (Salix ×sepulcralis)
Art       Trippelvier (Salix ×arctogena)
Art       Ullvier (Salix lanata)
Art       Ørevier (Salix aurita)