Hopp til hovedinnhold

Rike: Planteriket (Plantae)

Planteriket (Plantae)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Til planteriket regnes moser, karplanter og alger. I planteriket finner vi organismer som varierer mye i form og størrelse, fra mikroskopiske alger til kjempestore trær. Felles for alle planter er at de driver fotosyntese ved hjelp av det grønne fargestoffet klorofyll som finnes i plantecellene.

I fotosyntesen bruker plantene sollys, vann og karbondioksid og danner organiske forbindelser og oksygen. Planter og fotosyntetiserende bakterier er de eneste organismene som kan benytte solenergien på denne måten. De danner dermed livsgrunnlaget for andre organismer som trenger oksygen og mat i form av organiske forbindelser for å leve.

Planter kan ikke bevege seg slik som dyr kan, og de kan dermed ikke flytte seg rundt for å finne mat, vann eller ly og varme. Likevel finner vi planter nesten overalt i verden, fordi de ulike plantene er spesialtilpasset det området de lever i.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Ginkgophyta
Klasse  Ginkgoopsida
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Charophyceae
Klasse  Grønnalger (Chlorophyceae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Uekte gruppe Moser (Bryophytes)
Rekke  Nålkapselmoser (Anthocerotophyta)
Rekke  Bladmoser (Bryophyta)
Rekke  Levermoser (Marchantiophyta)
Rekke Rødalger (Rhodophyta)
Klasse  Rødalger (Rhodophyceae)